בית חב"ד למטייל - סידני אוסטרליה

פורים בבית חב"ד 2016 התשע"ו

בית חבד למטייל סידני
פורים התשע״ו 2016 
ערב פורים מוצ״ש 23.03.2016
קריאת המגילה 7:00
 בר סלטים ישראלי בשרים על האש לחיים עדלא ידע שמחה וריקודים
משלוח מנות ומתנות לאביונים

חג שמח

 Purim 2016 התשע"ו

b"h
 
Chabad House Rose Bay
427 Old South Head Road
Rose Bay    
 
Purim 2016
 
Purim eve mozei Shabbat 23/03/2016Megilah reading followed by l’chayim       7:00pm
 
Grand Purim BBQ and Farbrangen 
music and Israeli salad bar, Hamentashen, lots of L’chaim, dancing and simchah.
 

 
Donation is tax deductible appreciated and will be use for The Jewish Benevolence Society of NSW