בית חב"ד למטייל - סידני אוסטרליה

לתרומות:

יום כיפור בבית חב"ד

יום שלישי ט תשרי תשע"ז 11/10/2016
15:00מנחה 15:30 מנהג כפרות (עם שטר )
16:00 סעודה מפסקת
18:43 הדלקת נרות
7:05 כניסת הצום תפילת כל נדרי
רביעי
שחרית 10:00
מנחה 18:00
נעילה 19:00
ערבית הבדלה בצאת הצום 19:46