בית חב"ד למטייל - סידני אוסטרליה

                                                                                        MEDANI BakeryAddress114 Bronte Rd, Bondi Junction NSW 2022, Australia  
Kosher Pizza Gallery
Address69 O'Brien St, Bondi Beach NSW 2026, Australia
Phone+61 2 9130 1036
(Katzys Food Factory (meat
61 2 9130 67552/113-115 Hall St, Bondi Beach NSW 2026, Australia
Savion Restaurant ישראלי בשרי
 +61 2 9130 63571/38 Wairoa Ave, North Bondi NSW 2026, Australia
Lewis' Continental Kitchen (Address2 Curlewis St, Bondi NSW 2026, +61 2 9365 5421
Pita Mix Address502 Old South Head Rd, Rose Bay NSW 2029, +61 2 9388 1424
Glicks Rose Bay Address3-4 475 Old Old South Head Road, Rose Bay NSW 2029,Phone+61 2 9371 7557
Jesse'sAddress443-445 Old South Head Rd, Rose Bay NSW 2029, Phone+61 2 9371 2938
SUPERMARKET
KRINSKI 
173/175 Bondi Rd, Bondi NSW 2026, Australia
 +61 2 9386 9021